ההכרה באירוע מוחי כתאונת עבודה הנה סוגיה מורכבת ובעלת הליכים ייחודיים. להחלטה של המוסד לביטוח לאומי אם להכיר באירוע מוחי כתאונת עבודה עשויה להיות השלכה עצומה על זכויותיו הכלכליות ועל עתידו הכלכלי והסוציאלי של האדם, במיוחד במקרים בהם האירוע המוחי גורם לו להגבלה הפוגעת בכושר השתכרותו.

הקביעה אם אירוע מוחי בו לקה אדם הוא תאונת עבודה נעשית ע"י הביטוח הלאומי, בהתאם למספר גורמים:

 

  • פרטי התביעה

 

  • התשובות אותן ימסור הנפגע בחקירת הביטוח הלאומי

 

  • המסמכים הרפואיים אותם יגיש הנפגע

 

  • עדויות של עדים למקרה

 

בכדי להכיר באירוע מוחי כבתאונת עבודה, הביטוח הלאומי יבחן ארבעה מבחנים את חריגות האירועים שקדמו לאירוע, ומידת השפעתם על קרות האירוע: מבחן משולב, מבחן עובדתי, מבחן משפטי ומבחן רפואי.

אירוע מוחי הוא עניין הדורש טיפול זהיר ודקדקני ולכן רצוי שיתקיים ייעוץ או ייצוג משפטי של עורך דין מומחה בתחום זה במועד המוקדם ביותר, שכן ישנן טעויות רבות שייצוג משפטי מאוחר לא יוכל לתקן. חשוב לדעת: לא כל אירוע מוחי שקורה לאדם במהלך עבודתו ייחשב כתאונת עבודה, אך ייתכנו מקרים בהם אדם ילקה באירוע מוחי לא בשעות העבודה ולמרות זאת האירוע יוכר כתאונות עבודה. הזכויות של מי שלקה באירוע מוחי הן בשיעור עשרות או מאות אלפי ש"ח.

 

עיקרי הזכויות:

 

דמי פגיעה

אדם שאירוע מוחי בו לקה הוכר כתאונת עבודה, זכאי לקבל תשלום מהמוסד לביטוח לאומי בעבור תקופת היעדרותו מהעבודה. דמי הפגיעה משולמים על 3 חודשי ההיעדרות הראשונים בלבד ויהיו בשיעור 75% משכרו הממוצע לפני האירוע, כפול מספר החודשים או חלקי החודשים בהם נעדר.

 

מענק או קצבת נכות

לאחר הכרה בהתקף הלב כבתאונת עבודה, ישנה לעובד הזכות להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות. לפי כללי המוסד לביטוח לאומי, הנכות עקב אירוע מוחי תיקבע בהתאם להגבלות באיברים השונים, וכן להגבלות ההתנהגותיות והמנטאליות של מי שלקה באירוע מוחי. שיעור הנכות ייקבע בועדות הרפואיות, בהתאם למבחנים השונים בחוק.

 

נכות זמנית

בכדי לקבל זכויות כספיות נוספות מעבר לדמי הפגיעה, על הנפגע להגיש תביעה מתאימה ולהופיע בפני ועדה רפואית שתקבע את שיעור נכותו. ועדה זו רשאית לקבוע לעובד נכות זמנית לתקופה מסוימת. במידה והוועדה סבורה כי מצבו הרפואי במועד בו נבדק על ידה טרם התייצב ושקיים סיכוי כי בתוך תקופה קצרה הוא ישתנה. בתקופת הנכות הזמנית מקבל הנכה קצבה חודשית, בהתאם לשיעור נכותו ולמשכורתו לפני האירוע.  

 

הנכות הצמיתה

לאחר תום הנכות הזמנית (במידה שנקבעה נכות זמנית), נקבעת הנכות הצמיתה. נכות צמיתה בשיעור שבין 5% ל- 19% מזכה את העובד במענק חד פעמי.

 

לא אחת נדחות תביעות של עובדים בשל מילוי תביעה באופן מוטעה, לעתים בשל מתן דגש לגורמים לא נכונים או בשל החסרת פרטים חשובים שיכולים להאיר את התמונה באור אחר. לעתים נדחות תביעות בשל מחדלים של הנחקר בחקירתו ע"י חוקר המוסד לביטוח לאומי, ולעתים בגין אי הבאת ראיות חשובות ולעתים בגלל בעיה או חסר בתיעוד הרפואי.

במקרים בו דוחה הביטוח הלאומי תביעה להכרה בתאונת עבודה, העובד יכול לערער על כך לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 6 חודשים מיום קבלת ההחלטה.

 

 

מניסיוננו, רבות מן התביעות שנדחו יכולות היו להתקבל אילו היו מוגשות בצורה המתאימה, ואילו היו כוללות את המרכיבים הספציפיים הנדרשים על פי החוק והפסיקה. כדאי לנפגעים לגשת לעורך דין הבקיא בתחום ספציפי זה ולהגדיל בצורה משמעותית את הסיכויים לזכות בכספי פיצויים.

 

 

תאונות עבודה

| אירוע מוחי

איציק אבישר משרד עו