פגיעה או מחלה בלב מצריכה כמובן טיפול רפואי הולם, אולם בצד הטיפול הרפואי והשיקומי, חשוב להיות מודעים לזכויות שמביא מצב זה ולהיקפן, שכן מי שלקה בלבו, עשוי להיות זכאי לשורה של זכויות. בכדי להבהיר את סוגיית ההכרה בהתקף לב כתאונת עבודה, כדאי להבהיר את ההליכים הכרוכים בתביעה להכרה באירוע כתאונת עבודה ועל המורכבות המיוחדת של סוגיה זו.

להחלטה של המוסד לביטוח לאומי אם התקף לב שאירע לאדם יוכר כתאונת עבודה, עשויה להיות השלכה עצומה על זכויותיו הכלכליות ועל עתידו הסוציאלי.

אם הוכר האירוע כ"אירוע חריג" או "מאמץ מיוחד", יועבר התיק לעיונו של רופא מומחה (קרדיולוג), על מנת שיחווה את דעתו ויחליט אם ישנו קשר סיבתי בין אותו אירוע חריג או מאמץ מיוחד בעבודה ובין האירוע הלבבי שנגרם לאחריו. רק אם המומחה הרפואי הנ"ל יאשר בחוות דעתו שאכן קיים קשר סיבתי בין האירוע החריג או המאמץ המיוחד ובין אותו אירוע הלב, תתקבל התביעה והנזק יוכר ככזה שנגרם בעקבות תאונת עבודה.

 

זכויות עובד שהתקף הלב בו לקה הוכר כתאונת עבודה:

 

דמי פגיעה

אדם שהתקף הלב בו לקה הוכר כתאונת עבודה, זכאי לקבל תשלום מהמוסד לביטוח לאומי בעבור תקופת היעדרותו מהעבודה. דמי הפגיעה משולמים על 3 חודשי ההיעדרות הראשונים בלבד. דמי הפגיעה שיקבל אדם יהיו בשיעור 75% משכרו הממוצע לפני האירוע, כפול מספר החודשים או חלקי החודשים בהם נעדר.  

 

מענק או קצבת נכות

לאחר ההכרה בהתקף הלב כבתאונת עבודה, ישנה לעובד הזכות להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות. לפי כללי המוסד לביטוח לאומי, אצל כל מי שלקה באוטם שריר הלב נותרת נכות, השאלה היא מהו שיעורה. שיעור הנכות נקבע בהתאם לממצאי הבדיקות השונות ולמבחנים בחוק.

 

הנכות הזמנית

על פי כללי הביטוח הלאומי ב- 3 החודשים הראשונים לאחר התקף הלב נכותו של העובד היא בשיעור 100% ובשלושת החודשים הבאים הנכות היא בשיעור 50%. בעבור תקופה זו זכאי העובד למענק בגובה של מעט פחות מ- 3.5 משכורות ברוטו, בניכוי הסכום אותו קיבל כדמי פגיעה.

 

הנכות הצמיתה

לאחר תום 6 החודשים הראשונים נקבעת לעובד נכות לצמיתות. מי שלקה בהתקף לב ולא נותרה לו בעקבותיו כל מגבלה, יוכר כנכה בשיעור 10% נכות. מי שמצבו מאפשר לו עבודה, למעט עבודה במאמץ פיסי רב, יקבל 25% ונכות זו ממשיכה ועולה בהתאם למידת הקושי התפקודי עקב האירוע. נכות צמיתה בשיעור שבין 9% ל- 19% מזכה העובד במענק חד פעמי, שהוא גבוה יותר ככל ששיעור הנכות גבוהים יותר.

 

כיום קורה שתביעות רבות מאד נדחות על ידי פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי באופן בלתי מקצועי, והסיבה העיקרית לכך הינה הידיעה שרבים מן התובעים ובני משפחותיהם לא יטרחו כלל להגיש ערעור על ההחלטה לדחות את תביעתם, אם בשל אי ידיעתם את החוק וזכויותיהם ואם משום שהם אינם יכולים להרשות לעצמם לשלם עבור קבלת ייצוג משפטי הולם.

לאור המצב הנ"ל, אלפי תביעות מוצדקות נדחות שלא לצורך, תביעות שאם היו מנוהלות מתחילתן על ידי עורך דין מתאים, היו מתקבלות על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 

מניסיוננו, רבות מן התביעות שנדחות ע"י המוסד לביטוח לאומי בשל אירועים שכאלו, יכולות היו להתקבל אילו כללו את המרכיבים הספציפיים הנדרשים על פי החוק והפסיקה. משרדו של עורך דין ומגשר  איציק אבישר מתמחה ובקיא בתחום ספציפי זה ויכול להגדיל בצורה משמעותית את הסיכויים שלכם לזכות בכספי פיצויים הממתינים לכם בקופת המוסד לביטוח לאומי.

 

| מחלת לב

 

תאונות עבודה

איציק אבישר משרד עו