עובד אשר נפגע בעבודה או שנכנס תחת הגדרת מחלת מקצוע הבאה לידי ביטוי בירידה בשמיעה, רשאי לתבוע נכות כנפגע עבודה במוסד לביטוח לאומי. במקרה בו הפגיעה היא תוצאה של תאונת עבודה, על התובע להוכיח על ידי ממצאים ומסמכים רפואיים, כי ישנו קשר סיבתי בין התאונה לירידה בשמיעה על ידי הגשת חוות דעת של רופא מומחה התומכת בגרסתו.

במקרה בו התביעה היא במסגרת מחלת מקצוע, יש להוכיח בין היתר כי החשיפה הייתה לרעש המוגדר כ"רעש מזיק", ואם לא יוכח קיומו של רעש מזיק במקום העבודה, תדחה תביעת הנכות על הסף והנפגע כלל לא יופנה לוועדה רפואית. מכוח פקודת הבטיחות בעבודה, הותקנו תקנות הבטיחות בעבודה שקובעות כמה זמן "מותר" להיחשף לרעש ברמות שונות, ומתי ייחשב הרעש כמזיק מעבר לפרק זמן זה. ככל שרמת הרעש עולה נדרש פרק זמן קצר יותר של חשיפה לרעש שיגרום נזק שמיעתי. למשל, ברמת רעש של 100 דציבל מותרת חשיפה למשך 15 דקות בלבד.

 

נזקי שמיעה, ובעיקר טינטון (צפצופים באזנים), יכולים להיגרם גם עקב חבלה בתאונת דרכים או נפילה עם פגיעה בראש או בצוואר. עפ"י תקנות הביטוח הלאומי יכולה להיקבע לנפגע נכות עבור ירידת שמיעה, ונכות נוספת עבור טנטון.

 

נכות בגין ירידת שמיעה

נקבעת בהתאם למידת הירידה בשמיעה בשתי האוזניים. תנאי להכרה בפגיעה הנובעת מרעש הינו שכושר השמיעה פחת לפחות ב- 20 דציבלים בשתי האוזניים. ירידת השמיעה נקבעת עפ"י בדיקת שמיעה (ולעתים גם באמצעות בדיקת BERA).

 

נכות בגין טנטון

טנטון עשוי להיגרם עקב חשיפה רבת שנים לרעש מזיק שגורם לפגיעה, או עקב חבלת ראש. התקנות מקנות נכות בשעור 10% רק בגין טנטון קבוע, שמשמעו "צפצופים" קבועים ותמידיים באזנים (אם הטנטון אינו תמידי הנכות תהיה 0%). אין אף בדיקה אובייקטיבית ממנה ניתן להסיק חד-משמעית על קיומו של טנטון או לשלול את קיומו, ולכן יש חשיבות למהימנותו של הנפגע.

 

באם תידחה תביעתו של אדם נגד המוסד לביטוח לאומי, תהא לו זכות לתבוע את המעביד בתביעת נזיקין אזרחית. מדובר בתביעה עצמאית, נפרדת מההליכים מול המוסד לביטוח לאומי, ובה לא נדרשים תנאי הביטוח הלאומי לצורך הכרה בפגיעה. די בהוכחת קשר סיבתי המבוסס על עקרונות של סבירות הקשר בין הרעש בעבודה לטנטון, והתחשב במכלול הנסיבות.

 

במקרים של נזקי שמיעה עשויה להתעורר שאלה בדבר מצבו של הנפגע לפני התאונה. חברות ביטוח והמוסד לביטוח לאומי רשאים לבדוק את עברו הרפואי של הנפגע. במידה וקיים תיעוד רפואי ממועד  שקדם לתאונה בנוגע לתלונות על: ירידה בשמיעה, צפצופים, דלקות אוזניים וחשיפה לרעש בצבא או בעבודה אחרת, סביר להניח כי המידע יאותר, וכי הנתבעים עשויים לטעון שהנזק נובע ממצב שקדם לתאונה. במקרה זה על הנפגע להציג תיעוד עדכני למועד התאונה ואחריה ולטעון כי נזקיו אינם קשורים לעברו הרפואי.

 

משרד עורכי דין איציק אבישר מתמחה בתביעות מסוג זה. אנו נייעץ לכם כיצד להיערך כראוי לפני שלב הבדיקות ע"י מומחה רפואי או וועדה רפואית. היערכות זו כוללת גם בדיקה מקדמית של התיעוד הרפואי במלואו והכנה מתאימה לקראת הבדיקה ע"י הרופא.

 

 

תאונות עבודה

| נזקי שמיעה

איציק אבישר משרד עו